วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

......งานด้านวิชาการ ...การปฏิรูปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  ขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 *มาตรา 41(3)
    โดย อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
*ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส สำนักงานกฎหมาย สยามรพี
มือถือID line 064-516 6794โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ