วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

......งานด้านวิชาการ ...การปฏิรูปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  ขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 *มาตรา 41(3)








    โดย อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
*ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส สำนักงานกฎหมาย สยามรพี
มือถือID line 064-516 6794



โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ