วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดประเทศ ทางการไทย มาเลเซีย เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการทั้ง  2 ประเทศ

ยะลา  - ผบก.รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย และคณะ เดินทางมากระชับความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการทั้ง  2 ประเทศ พร้อมเยี่ยมชมขั้นตอนการจัดทำประจำประชาชนและหนังสือเดินทาง และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรม ทุกรูปแบบที่กระทบต่อความมั่นคงของทั้ง 2 ประเทศ


เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2565 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา  นายอำเภอเบตง  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยกองกำลังในพื้นที่  ร่วมต้อนรับ  พล.ต.ท.พิเศษดาโต๊ะ   ปาลาวันเมียวฟาริดอัลอักซาร์   เบ็ญวาฮิด  ผบก.รัฐเปรัค    พล.ต.ต.ดาโต๊ะ ปาลาวัน อันนูวา  เบ็ญอุสมัน  หัวหน้าป้องกันปราบปราม รัฐเปรัค     พล.ต.ต.ซาวือลี  เบ็ญดาโต๊ะกาฮา    หน.งานสันติบาล รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย  และคณะ ณ ที่ว่าการอำเภอเบตง และได้มอบของที่ระลึกแก่นายอำเภอเบตง พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน และการจัดทำหนังสือเดินทาง พร้อม มอบบัตรประชาชนให้ผู้มารับบัตรประชาชนและสอบถามขั้นตอนต่างๆ
ต่อมา เวลา 09.30 น. เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรเบตง โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตง ข้าราชการตำรวจ และนายกเทศมนตรีเมืองเบตง ร่วมต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรเบตง และเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมและสั่งการกล้องวงจรปิด และระบบ CCOC  พร้อมทั้งฟังการบรรยายสรุปจาก พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตง ในการดูแลพื้นที่เมืองเบตงเกี่ยวกับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรม ทุกรูปแบบที่กระทบต่อความมั่นคงของทั้ง 2 ประเทศ
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786


  

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ