วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

บ่ายวันนี้ (20 มิ.ย. 2565) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 โดยกำหนดจัดงาน "ประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 15-26 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี และสมาคมตง ฮั้ว ฮ่วย กั้วง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อคารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อหลักเมือง และเทพเจ้าภาคต่างๆ ที่นำความเป็นสิริมงคล ความสุข ความเจริญมาให้แก่ครอบครัว บ้านเรือน และร้านค้า เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอันดีงามและสืบทอดความสัมพันธ์ระหว่าง ชาวไทยกับชาวไทยเชื่อสายจีนที่มีมาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีเปิดงานจะมีในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ชมขบวนแห่อันเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองอันยิ่งใหญ่ตระการตา ในแต่ละขบวนมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีน ชมการแสดงมังกร สิงโต วูซู กลองศึก เอ็งกอบู๊ เป็นต้น โดยขบวนแห่ไปตามเส้นทางที่จังหวัดสุพรรณบุรีกำหนด และถนนพันคำ สิ้นสุดที่สมาคมตงฮั้ว ฮ่วย ก้วง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18.30 น. ชมขบวนแห่โคมไฟ พิธีลอยกระทง การปล่อยนกปล่อยปลาตามประเพณี การแสดงมังกรทองและการแสดงละครจินตภาพ ประกอบแสง สี เสียง เอฟเฟค นอกจากนี้ยังมีการทิ้งกระจาดให้ทาน ชมการแสดงงิ้ว ลิเก ภาพยนตร์ ทุกคืน และการออกร้านสินค้าราคาถูกมากมาย

จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวเชิญเที่ยวงานประจำปี "ประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 15-26 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณสมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง ถนนพันคำ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  และชมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

#เรียบง่ายไปด้วยกันสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ