วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "สุพรรณบุรีรวมใจ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม"

วันนี้ (12 ก.ค.65) ที่ตลาดนัดดอนเจดีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "สุพรรณบุรีรวมใจ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม" พร้อมแจกถุงผ้าแก่ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณตลาดนัด และขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณบุรี พยายามใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและโฟมในชีวิตประจำวันให้น้อยลงโดยเฉพาะถุงพลาสติกหูหิ้ว แล้วใช้ถุงผ้าหรือสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งขอความร่วมมือทั้งที่เจ้าหน้ารัฐ เอกชน และภาคประชาชน ชาวสุพรรณบุรี ร่วมมือกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์และงดการเผาในที่โล่ง (เผาขยะ, เผาวัชพืชข้างทาง, เผาป่า, เผานา และเผาไร่อ้อย) เพื่อป้องกันปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการเกิดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก และร่วมกันปลูกต้นไม้หรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยปกป้องรักษาโลกใบนี้ ดังแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ (UNEP) ที่ว่า "เพราะโลกมีเพียงใบเดียว/ปกป้องโลกวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา" (Only One Earth) 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเครือข่าย ทสม. อำเภอดอนเจดีย์ นำโดย จ.ส.ภูดิษฐ์ นรการ ประธานเครือข่าย ทสม. อำเภอดอนเจดีย์, เทศบาลตำบลดอนเจดีย์, อำเภอดอนเจดีย์, ผู้ประกอบการเจ้าของตลาดนัดดอนเจดีย์ และผู้แทนเครือข่าย ทสม. แต่ละอำเภอ จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงการงดการเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง และร่วมใจกันรวมพลังลดโลกร้อนต่อไป
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารนายทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร / ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ