วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ปทุมธานี นายกแจ๊สนำจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

      เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน (หน้าวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์) ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโทคำรณวิทย์ รูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว , นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ ประธานสภา อบจ. และ นายสมร แตงอ่อน ,นายนำศิลป์ คุณาวิชชา , นายสุริยา ธรรมธารา สมาชิกสภา อบจ.ปทุมธานี พร้อมข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น และร่วมโยนบอลจุลินทรีย์ (EM ball) ช่วยบำบัดสภาพน้ำ และแจกกล้าไม้ ยอบ้าน มะขาม ทรงบาดาลจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ ให้ประชาชนกลับไปปลูกที่บ้านคนละ 1 ต้น
    โดยมีพิธีฯ กล่าวเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำภายในเขตเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า พระราชทานโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยพสกนิกรต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณริมคลองและโยนบอลจุลินทรีย์ (EM ball) ช่วยบำบัดสภาพน้ำ เป็นการบำเพ็ญธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาพัฒนาคลองเพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้อยู่อาศัยตามแนวคลองชลประทาน
     นายศักดิ์ดา กองสัมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระแหง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง ผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างและประชาชน รู้สึกปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน โดยเริ่มจากเขตตำบลลาดหลุมแก้ว ตำบลหน้าไม้ ตำบลระแหง และสิ้นสุดที่ตำบลบ่อเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       พลตำรวจโทคำรณวิทย์ รูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ขอบคุณจิตอาสาพระราชทาน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานเป็นจิตอาสาในวันนี้ รวมถึงการดูแลสถานที่ซึ่งเราจะได้ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ที่สำคัญเมื่อปลูกแล้วขอให้ท่านนายกในพื้นที่และหลายฝ่ายช่วยกันดูแล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์.

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว สมาคมนักข่าวจังหวัดปทุมธานี
นายวีรวิทย์ กุล มณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ