วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม  2565
          นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวงชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
          พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุม
          ปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานี มีคนพิการที่จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 - วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีจำนวน 22,702 โดยประเภทความพิการมากที่สุดได้แก่ ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 11,083 คน รองลงมาเป็นคนพิการประเภททางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 3,678คน และประเภทความพิการน้อยที่สุดได้แก่พิการทางการเรียนรู้ 257 คน (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.65)
         ที่ประชุมได้มีการเเจ้งเรื่องเพื่อทราบ เกี่ยวกับสถานการณ์คนพิการในจังหวัดปทุมธานี , สถานการณ์การเงินกองทุนฯ ,สถานการณ์การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพ , มาตรการติดตามการชำระเงินกู้ยืม , การจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย เเละรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2565 นอกจากนี้ยังมีเรื่องเพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ
นาย สุรเชษฐ์ เพชร์ทองเกลี้ยง
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ