วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ชมรมพัฒนาศาสนาและสังคมไทย

ชมรมพัฒนาศาสนาและสังคมไทย ภายใต้การสนับสนุนของ #องค์กรสภาอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

       ได้เดินทางเข้าไปร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา  ณ. #โรงเรียนบ้านมณีลอย
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางชมรมฯ ได้รับการสนับสนุนหลักจาก #ชุดนักเรียนตราจุฬา องค์กรตัวอย่าง ที่ทำความดีเพื่อสังคม โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดๆ ได้เสนอโครงการ "สานฝันปันน้ำใจให้แก่น้องๆ"
ขึ้นมา กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดหา ทุนการศึกษา เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียนการสอน และ รวมไปถึงปรับปรุงสถานการศึกษาให้มีความสะดวกต่อการเรียนการสอน
โดยได้ตั้งตั้งกองผ้าป่าขึ้น ทางชมรมฯ และ ชุดนักเรียนตราจุฬา 

ได้รับปัจจัยสนับสนุนร่วมเข้ามา 
เป็นยอดเงินจำนวน  360,563 บาท 
( สามแสนหกหมื่นห้าร้อยหกสิบสามบาท ) 

    เงินทุกบาททุกสตางค์ทางชมรมพัฒนาศาสนาและสังคมไทย ได้ส่งมอบให้แก่ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านมณีลอย ทั้งหมด โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ

       ทางชมรมพัฒนาศาสนาและสังคมไทย ขอเรียนเชิญ องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมเข้ามาช่วยเหลือและดูแล พัฒนาสถานการศึกษา โรงเรียนบ้านมณีลอย หรือ โรงเรียนที่ขาด บุคลากร แม้กระทั้งขาดงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอน

เด็กน้อยๆในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า
ขอฝากไว้ ณ.ที่นี้...
______________________
ดร. อำนาจ อารีวรบุตร 
#ประธาน #ชมรมพัฒนาศาสนาและสังคมไทย
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ