วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดใจ...เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
เวลา 10.00 น.วันที่ 22กรกฏาคม 65 ที่ รร.โกลเด้น ซีหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเปิดเผยกับ"
ผู้สื่อข่าว" ว่าวันนี้เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มารับคณะของเทศบาลเมืองบางแม่นาง บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งนำโดย นายดำรงค์ฤทธิ์ บุญอินทร์ นายสัมพันธ์ ศรีสุข รองนายกฯ และคณะกลุ่มสตรีแม่บ้าน
โดยทางเมืองหัวหินนั้นก็ให้การต้อยรับโดยนำเอากลุ่มสตรีที่ได้มีกิจกรรมเช่น การทำขนมบรรจุหีบห่อ การทำกระเป๋า หมวก และอื่นๆ มาวางโชว์จำหน่ายขายโดยมิได้หวังผลอะไร เพียงแต่ให้ทางคณะที่มาได้รู้ ได้เห็นเป็นกิจกรรมของกลุ่มสตรีเมืองหัวหินแล้วนำไปต่อยอด
นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังได้นำเอา กลุ่มสตรีนาฎศิลป์หัวหินปราณบุรี มาแสดงรำโชว์ในศิลปะวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่นให้ได้เห็น
ส่วนตนเองนั้นก็ได้พรีเซ้นส์นำเสนอแผนงานการพัฒนาบ้านเมืองท้องถิ่นหัวหินในนโยบายของ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีและคณะฝ่ายบริหารทุกๆ ด้านโดยเฉพาะการที่เมืองหัวหินเป็นจุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
นายกิตติฯ ยังกล่าวต่ออีกว่า ตนเองในฐานะเลขานุการนั้นก็จะต้องออกงาน ติดตามนายกฯ ตลอดเวลาว่าวันนี้ไปที่ใด พรุ่งนี้จะไปไหนต่อ
ทั้งยี้เพื่อทราบและร่วมกิจกรรมงานนั้น และถ้างานไหนนายกฯ ไปไม่ได้ตนเองก็จะต้องไปทำหน้าที่แทน
งานของท้องถิ่นเมืองหัวหินนั้นมันเป็นงานทางการเมือง การปกครอง งานทางสังคมเมืองชุมชน เพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างจะต้องพร้อม รวมทั้งบุคลากรตัวบุคคลฝ่ายข้าราชการประจำ เพื่อสนองตอบการทำงาน การทำหน้าที่ในรูปแบบของ"แท๊กทีม"
สำหรับตนเองนั้นในแต่ละวันก็จะต้องมีรายการ มีตารางงานมาว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน วัน เวลา ใด นี่คือหน้าที่ที่จะต้อง ทำในแต่ละวันเรียกว่า"ตัวนั้นเป็นเกลียว หัวนั้นเป็นน๊อต" แต่ถึงอย่างไรก็ดีเมื่อมายืนมาอยู่ในตำแหน่งงานเลขานุการนี้แล้วต้องสู้ ครับ.
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ