วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดกระบี่จัดพิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก เหรียญที่ระลึกศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ ยิ่งใหญ่ เข้มขลัง ด้วยพุทธานุภาพ เจตนาดี เกจิชื่อดังแนวหน้า บริเวมณฑลพิธีปราศจากฝนตกในขณะที่รอบนอกมีฝนฟ้าคะนอง 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.59 น.จังหวัดกระบี่จัดพิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก เหรียญที่ระลึกศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ เพื่อจัดหาทุนในการบูรณะศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย)วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เป็น ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งได้เมตตาให้อัญเชิญ พระพุทธนาคปรกศรีวิชัยเจ็ดเศรียร ตราพระนามาภิไธยย่อ (ส.ธ.) ที่ได้จัดสร้างเมื่อปี 2538 มาเป็นองค์พระประธานในพิธี เมื่อถึงเวลามงคลฤกษ์ พระราชมงคลวชิรปัญญา (หลวงปู่อิ่ม) อายุ 105 ปี ศิษย์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ พระอริยสงฆ์ 5 แผ่นดิน

 เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดทุ่งนาใหม่ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ได้เป็นประธานจุดเทียนชัย มีพระเกจิอาจารย์เมตตาร่วมนั่งปรกอธิฐานจิต สวดมนต์ภาวนาในพิธี ประกอบด้วย พระราชสุทธิวิมล (หลวงพ่อเลี่ยว ยโสธโร) เจ้าคณะจังหวัดกระบี่,พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริย จิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย,พระครูภาวนาโสภณ (หลวงพ่อสมพร) จ.ลพบุรี,พระครูโสภิตโพธิคุณ (หลวงพ่อจ่าง) วัดศรีมหาโพธิ์ จ.ปัตตานี,พระครูเกษม พัฒนกิจ (พ่อท่านเกษม) วัดชะเมา จ.นครศรีธรรมราช,พระครูพิจิตรสรคุณ (พระอาจารย์ชัย)วัดบางไทร จ.นครศรีธรรมราช,พระอาจารยแดง โอภาโส วัดไร่บางตาวา จ.ปัตตานี,พระครูสังฆรักษ์ ภูริญัฐ (พระอาจารย์ขวัญ) วัดถ้ำขนมโค จ.กระบี่และมีฆราวาสอาวุโสสายเขาอ้อ คืออาจารย์ประจวบ คงเหลือ และอาจารย์เปลี่ยน หัทยานนท์ ร่วมนั่งปรก อธิฐานจิต ประกอบพิธีพุทธาภิเษก - เทวาภิเษก มีอาจารย์ชัยรตน์ ด่านวิวัฒนานนท์ เป็นเจ้าพิธีการ

และจังหวัดกระบี่ได้รับความกรุณาจากหม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระทายาทในหม่อมเจ้ารุจยา อาภากร พระโอรสในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมในพิธี มีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฎิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ข้าราชการ คหบดี พ่อค้าประชาชน กลุ่มพลังมวลชนแต่งกายชุดขาว ชุดสุภาพร่วมในพิธีจำนวนมาก 

ในท้ายพิธีได้รับเมตตาจากพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริย จิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ดับเทียนชัย และเดินประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานโดยมีนายพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กรุณาถือขันน้ำพระพุทธมนต์ 

ส่วนบริเวณโต๊ะจองวัตถุมงคลได้รับการตอบรับจากผู้มาร่วมงาน ตั้งแต่เริ่มพิธีเข้าคิวจองเหรียญที่ระลึกบูรณะศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ที่ทรงคุณค่าทั้งศาสตร์และศิลป์ 
ลักษณะ : พระเสื้อเมือง ทรงยืนบนฐานปัทม์ พระเศียรทรงมกุฏยอดชัย พระหัตถ์ซ้าย ท้าวที่บั้นพระองค์ ทรงคฑาวุธ (กระบอง) พระหัตถ์ขวาทรงจักราวุธ ,พระเสื้อเมือง เป็นเทพารักษ์คุ้มครองป้องกันทั้งทางบก ทางน้ำ คุมกำลังไพร่
พลแสนยากร รักษาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากศัตรูมารุกราน ฯ
ลักษณะ : พระทรงเมือง ทรงยืนบนฐานปัทม์ ยอดทรงมกุฏ ท่อนบนเป็นแบบเดินหน ซึ่งหมายถึงเสด็จจรไปตรวจตราปกป้องคุ้มครองภัยทั่วประเทศ พระหัตถ์ซ้ายท้าวที่บั้นพระองค์ทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ขวาทรงสังข์ พระทรงเมือง 
มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเปรียบได้กับฝ่ายปกครอง ซึ่งต้องเปี่ยมด้วยพระคุณ คือ ความเมตตา ละมุนละม่อมเป็นแนวทางปฏิบัติ เสมือนสังข์ที่ทรง ซึ่งมีความหมายไปในทางคุณธรรม ฯ 


ลักษณะ : จักร 10 แฉก 10 ใบ เป็นยุคสมัยรัชกาลปัจจุบัน ลดหลั่นลงมาเสมือน ทศพิธราชธรรม แห่งการครองบ้านครองเมืองโดยธรรม และเป็นประวัติศาสตร์ หลักเมืองแรก ที่ครั้งเสด็จทรงครองราช นับเป็นศิลปะเล่าประวัติศาสตร์จังหวัด ผ่านเหรียญที่ระลึก บูรณะศาลหลักเมืองกระบี่ฯ 

สำหรับลาย "ดอกจัน" นำลวดลาย มาจากลายดอกจันที่เพดานหลังคาศาลหลักเมืองกระบี่ นำมาประกอบในเหรียญอาร์ม 8 ดอก อุปมาเป็นดั่ง มรรค 8 หมายถึง 1.สัมมาทิฏฐิ 2.สัมมาสังกัปปะ 3.สัมมาวาจา 4.สัมมากัมมันตะ 5.สัมมาอาชีวะ 
6.สัมมาวายามะ 7.สัมมาสติ 8.สัมมาสมาธิ ซึ่งได้รับความกรุณาชี้แนะจากอาจารย์พยอม จันนิ่ม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมสั่งจองเหรียญที่ระลึกศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ ได้ที่สำนักปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 075 - 620 601 ต่อ 131 หรือ 0 หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ