วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565
วันนี้ (11 ก.ค.65) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นประธานในงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง 3 ท่าน ศาล หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ นำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้งเป็นสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2175 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง กับพระราชเทวี เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2199 เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา หลังจากประทับในกรุงศรีอยุธยาได้ 10 ปี พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่ 2 และเสด็จไปประทับที่ลพบุรีทุก ๆ ปี ครั้งละเป็นเวลานานหลายเดือน ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญ พระราชกรณียกิจด้านต่างประเทศ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในบูรพาประเทศที่เป็นมิตรและสนิทสนมกับชาวยุโรป ผลแห่งการกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆในยุโรป เป็นผลให้เกิดการถ่ายเทอารยธรรม ยังความเจริญในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การค้าและสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศ ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2231 รวมพระชนมายุได้ 56 พรรษา
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ