วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 ลงพื้นที่ ม.1 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ เยี่ยมเยียนครอบครัว นางสาวเพช์รรุ่ง พลายละหาร นักศึกษา กศน.ที่พิการด้านการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่กับบิดาซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง มารดาเป็นผู้พิการ และบุตรชายเรียนอยู่ชั้น ม.2  โดยมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และส่งมอบเตียงผู้ป่วยให้แก่บิดาของนางสาวเพ็ช์รรุ่งฯ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ในเบื้องต้น 
#ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีความห่วงใย ครอบครัวนางสาวเพช์ชรุ่งฯ จึงได้ดำเนินการประสานนายอำเภอในพื้นที่ ท้องถิ่น  โรงพยาบาล รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุข เข้าช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ ผู้ป่วย ผู้พิการเหล่านี้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้นต่อไป

#เรียบง่ายไปด้วยกันสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ