วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดชุมพรร่วมอัญเชิญผ้าพระราชทานฯ ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2565  นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร โดยมี นางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นายอิสรพงษ์ มากอําไพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขต 1 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี ณ วัดพระบรมธาตุสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

โดย พิธีอัญเชิญผ้าพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือ "วันอาสาฬหบูชา" โดยพิธีเริ่มจากพี่น้องชาวชุมพรทั้ง 8 อำเภอ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวีประจำอำเภอ ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี เสร็จแล้วประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ทำพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แห่เวียนรอบพระบรมธาตุสวี จนครบ 3 รอบ ก่อนนำขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี ถวายเป็นพุทธบูชา

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดหนึ่งของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญ และมีชื่อเสียง มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะ ยุคอาณาจักรศรีวิชัย ในราวศตวรรษที่ 13 - 17 ที่มีหลักฐานบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านศาสนาและวัฒนธรรม มี พระบรมธาตุสวี ซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 และชุมพรเป็นหนึ่งในเมืองสิบสองนักษัตร ในอาณาจักรศรีธรรมราช อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีมรดกทางประเพณี และวัฒนธรรมที่งดงาม ผ่านวิถีชุมชนท้องถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองชุมพร และยังมีประเพณีที่สำคัญสืบต่อกันมา คือ พิธีสมโภชและพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี กำหนดจัดกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาของทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพร และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย สู่อาเซียนและสายตาชาวโลกต่อไป รวมถึงเป็นแรงผลักดันให้ชนรุ่นหลังร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป

สำหรับพระบรมธาตุสวี เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ของจังหวัดชุมพร มีลักษณะรูปแบบพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้บูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมสองชั้น ฐานชั้นล่างกว้าง 8.50 เมตร มีตำนานเล่าถึงประวัติการสร้างพระบรมธาตุสวี ว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าศรีธรรมโศกราช แห่งนครศรีธรรมราช เสด็จยกทัพนำรี้พลมาที่วัดแห่งนี้ (ในเขตอำเภอสวีปัจจุบัน) ได้พบกาเผือกและกาฝูงหนึ่งเกาะอยู่บนกองอิฐ กระพือปีกและส่งเสียงร้อง พระองค์จึงทรงให้รื้อกองอิฐที่กองทับกันออกจากฐานเจดีย์ใหญ่เมื่อขุดลึกลงไป ได้พบผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจึงให้แม่ทัพนายกอง ไพร่พลช่วยกันสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่แทนที่เดิม แล้วจัดงานสมโภชเป็นการใหญ่ เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน จากนั้นพระราชทานชื่อว่า พระบรมธาตุกาวีปีก (วีปีก แปลว่า กระพือปีก) ต่อมาเรียกกันว่าพระบรมธาตุกาวี และคำว่า กาวี ได้เพี้ยนจนกลายเป็น สวี ในปัจจุบัน โดยบริเวณใกล้เคียงกัน มีศาลพระเสื้อเมืองตั้งอยู่ ซึ่งมีความเป็นมาว่าก่อนที่พระเจ้าศรีธรรมโศกราช จะเสด็จยกทัพกลับ ทรงห่วงใยพระบรมธาตุว่าจะไม่มีผู้ดูแลรักษา จึงสั่งเรียกบรรดาทหารในกองทัพที่กำลังนอนหลับสนิท ในขณะนั้นมีทหารคนหนึ่งชื่อเมืองขานรับ พระองค์จึงมีรับสั่งให้ทหารตัดศีรษะนายเมือง เซ่นสรวงบูชาไว้ในศาลเพียงตา ศาลนี้จึงได้ขนานนามว่า ศาลพระเสื้อเมือง อยู่คู่พระบรมธาตุสวีสืบมาในปัจจุบัน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์ -ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1  รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ