วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม นายอภิวัฒน์ อ่างหิรัญ นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้พิการทางสายตา เข้าร่วม ณ สมาคมคนตาบอดจังหวัดปทุมธานี
    โดยกิจกรรมบรรยายธรรม แก่ผู้พิการทางสายตา หัวข้อ ธรรมะในชีวิตประจำวัน บรรยายโดย พระครูวิจิตรปทุมรัต (มาโนช) เจ้าอาวาสวัดป่าไขแสง และ หัวข้อ ธรรมะกับชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด – ๑๙  บรรยายโดย พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ (สังวาล) เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง และกิจกรรมจิตอาสา เลี้ยงอาหารกลางวัน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดี ถวายพระราชกุศล และได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนามาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ