วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางมาบ้านร่องหอย อ.ไพศาลี 
จ.นครสวรรค์
 เพื่อแนะนำในการวัดปริมาณน้ำฝนที่ได้จากธรรมชาติ และน้ำฝนที่ได้จากการทำฝนหลวง โดยในการตรวจเยี่ยมและให้คำเสนอแนะในการใช้อุปกรณ์วัดน้ำฝนได้อย่างถูกวิธีและเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำ โดยมีกำนันคนึง ป้อมนารถ 
กำนันตำบลโคกเดื่อ
และอาสาสมัครฝนหลวง ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำฝน บ้านรองหอย เพื่อเป็นข้อมูลในการทำฝนหลวง เพื่อช่วยเกษตรกรในพื้นที่อำเภอไพศาลี เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ต่อไป...///

#สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.)
สนับสนุนโดย 
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ