วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุม TO BE NUMBER ONE ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบZoom เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ" หัวข้อ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค
จัดโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งการดำเนินงานในปีนี้ได้รวมโครงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยรถโมบายสโตรคยูนิตที่ทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ได้กระจายให้บริการไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ี 21-30 ตุลาคม 2565 ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติตัว แนวทางการป้องกันโรค ตลอดจนแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทย
(หน่วยงาน : #สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี)
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ