วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายอำเภอท่าฉาง นำมวลชนปฏิญาณตนงดและะลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวง
        
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง นำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 319 คน ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และลงนามผู้ปฏิบัติญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวง ซึ่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 


กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 
เห็นชอบการจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ 
จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ  
พิษภัย  และผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาผ่านระบบลงนามออนไลน์ 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) Application Smart อสม. (2) เว็บไซต์ อสม.com (3) เว็บไซต์ Stopdrink.com ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565

///สิทธิเณศ         

โพสต์ข่าวแนะนำ

ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ