วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ณ ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ เพื่อพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565
- ประเภท หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ได้แก่ บ้านหนองเพียร หมู่ที่ 2 ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์
- ประเภท ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ชาย) ได้แก่ นายสุจินต์ พวงมาลี หมู่ที่ 7 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก

(หน่วยงาน : #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี)
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ