วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ 21 ก.ค.65 ที่ลานบ้านบ่อน้ำร้อน  ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามแผนงานโครงการด้านสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
สำหรับในการประชุมครั้งนี้ นายดลเดช พัฒนรัฐ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนงานซึ่งได้มีการแบ่งแนวทางการพัฒนาเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินการ 290 ตำบล ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และด้านการพัฒนาเสริมความมั่นคง เสริมสร้างสภาวะแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงโดยมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อน 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมศาสนาเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา การดำเนินการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย กิจกรรมนำไทยกลับสู่ถิ่นฐานเดิม เน้นเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งซ่อมแซม ศาสนสถานและสนับสนุนภัตตาหารพระสงฆ์ในวัดที่อยู่ห่างไกล รวมทั้ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความต้องการของประชาชน และ กิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งเน้นเสวนาสัมพันธ์ผู้นำชุมชนไทยพุทธ – มุสลิมการเสริมสร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานสังคม พหุวัฒนธรรม การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดกิจกรรม ศาสนิกสัมพันธ์ รวมทั้งการต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรม


ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนโครงการทั้งหมดจะต้องมีการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม และมีพื้นที่กลางที่ทำให้เกิดความร่วมมือ ความไว้วางใจกันมากขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกันในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข
ต่อมา นายดลเดช พัฒนรัฐ  กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการและชาวสวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนศักดิ์ศรีเบตง เนื่องจากในช่วงนี้เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ในพื้นที่อำเภอเบตงทำให้เศรษฐกิจในช่วงนี้ดีขึ้น 

นายดลเดช พัฒนรัฐ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อลงมาตรวจเยี่ยมและดูว่า ผลผลิตทุเรียนในปีนี้เป็นยังไงและมีอะไรที่จะส่งเสริม โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนศักดิ์ศรีเบตง ที่นี่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งแล้วก็สามารถรวมตัวจนตั้งตัวได้โดยในอนาคตมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆโดยให้ที่นี่เป็นศูนย์ต้นแบบให้กับศูนย์อื่นๆในเรื่องของการบริหารกลุ่มวิสาหกิจและการเพาะปลูกแบบครบวงจร เพราะว่ากลุ่มวิสาหกิจที่นี่ทำการตลาดเขาก็ทำได้ที่ผ่านมาสามารถจำหน่ายทุเรียนมูซางคิง ทั้งผลสุกและแข่แข็ง ได้กว่า 3 ตัน โดยทำการตลาดผ่านทางออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศและนอกประเทศ นอกจากขายออนไลน์ยังส่งขึ้นห้างชั้นนำในกรุงเทพฯด้วย
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ