วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ทำบุญตักบาตร สืบสานวิถีไทย รามัญ (วันพระขึ้น 15  ค่ำ) อำเภอเมืองปทุมธานี
    วันนี้ (13 ก.ค.65) เวลา 08.00 น. ที่  วัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ทำบุญตักบาตร สืบสานวิถีพุทธ อำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี นายพนม เกตุนคร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ นายณรงค์เวทย์ ลาภวิไล นายก ทต.บางขะแยง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางขะแยง ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร สืบสานวิถีพุทธเป็นการตักบาตรอาหารสุก คาวหวาน แด่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำในทุกวันพระ ซึ่งในวันนี้ตรงกับ วันอาสาฬหบูชา อีกด้วยเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปได้มีการรักษาศีลตามหลักพระพุทธศาสนาแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น โดยมี หลวงพ่อเจ้าคุณชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ออกรับบิณฑบาต พร้อมพระสงฆ์ 19 รูป บริเวณริมเขื่อนวัดชินวรารามวรวิหาร  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ