วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมการจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุของถนนสายรอง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริการส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤกษ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ คณาคำ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมการจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายอัครเดช  ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลสายทางในความดูแลรับผิดชอบและร่วมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดบริการสาธารณะด้านคมนาคม เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุของถนนสายรอง โดยให้ความสำคัญกับจุดเสี่ยง จุดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จุดที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบริหารจัดการให้สายทางได้มาตรฐาน โดยการประชุมดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เข้าร่วม จำนวน 70 แห่ง
             # สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.)
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์ -ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1  รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ