วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรี จัดพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุ 72 อาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(13 ก.ค.65) 
ที่ศาลาการเปรียญวัดจำปี ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดให้มีพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุ 72 อาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในช่วงเช้าคณะกรรมการและศรัทธาสาธุชนได้เดินขบวนพระบรมสารีริกธาตุ 72 อาราม จากศาลากลางหมู่บ้านท่าว้า หมู่ที่ 5 มายังศาลาการเปรียญวัดจำปี เมื่อถึงศาลาการเปรียญวัดจำปี พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดกรวยถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพลเอกชัยพัฒน์ ธีระธำรง ดร.เอกชัย บูรพชัยศรี 
และนางพรรธน์ธวัล กัลยาณมิตร ร่วมเป็นประธาน มีพระสงฆ์รับถวายพระบรมสารีริกธาตุจาก 72 อาราม ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เชียงใหม่ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
สำหรับพระบรมสารีริกธาตุ เป็นธาตุพิเศษอันเกิดจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระปัญญาธิคุณ ภายหลังการเสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน พระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นสิ่งมีคุณค่ายิ่งกว่าปูชนียวัตถุอื่นใดในโลกนี้ เพราะเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ