วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#จัดประชุมการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว อ.หล่มเก่าประจำปี2565ครั้งที่64 วันที่ ๑๙ ก.ค.  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มเก่า (ชั้น ๒) จ.เพชรบูรณ์

            นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า  เป็นประธานการประชุมการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอหล่มเก่า ประจำปี ๒๕๖๕ (การแข่งขันครั้งที่ ๖๔)  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการฯ / นายกอปท. ทุกแห่ง / กำนันทุกตำบล ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดงานประเพณีดังกล่าว
           ผลการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ช่วยกันเสนอแนวทางการจัดงานฯ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบดำเนินการ ทั้งนี้ จะได้จัดประชุมกลุ่มย่อยฝ่ายต่างๆ และกำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ชุดใหญ่ ครั้งที่ ๒ ในครั้งต่อไป.
                   สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.)
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ