วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

, วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 8:30 น การประชุมใหญ่สาขา พรรค​รักษ์​ผืนป่า​ประเทศไทย​ ลำดับที่ 4 จังหวัดกระบี่
 ณ​ ที่ทำการสาขาพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย บ้านเลขที่​ ๔๔๔/๑๑ ถนนอ่าวลึก​ พระแสง​ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ การประชุมใหญ่สาขาพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 39 วรรค 2 องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วยคณะกรรมการ สาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองทั้งหมด และสมาชิกสาขาพรรคการเมือง มีจำนวนรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 100 คน หัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทย​ นายสุชิน เพียรทอง และกกตจังหวัดกระบี่มาให้คำบรรยายใน การเลือกตั้งครั้งต่อไป การประชุมสาขา พรรค​รักผืนป่าประเทศไทย ลำดับที่ 4 จังหวัดกระบี่ประกอบด้วย 1 กรรมการบริหารสาขาพรรค 8 คน 2 สมาชิกพรรค 112 คน เริ่มประชุมเวลา 9:00 น ที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง ดำเนินการระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ประธาน นายสมใจ นวลนุ่น แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 พรรค​รับผืนป่าประเทศไทย ได้ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เลือกตั้งในจังหวัดกระบี่ จำนวน 2 เขต ผลการเลือกตั้งทั้ง 2 เขตไม่ได้รับเลือกตั้ง และนายสนใจ นวลนุ่น ประธานได้สรุปปิดประชุมในครั้งนี้ ภิญโญ วงษ์สุวรรณ หัวหน้าผู้สื่อข่าวส่วนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์รายงาน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์ -ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1  รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ