วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

19 สิงหาคม 2565 นายตรีวิทย์ จงจิตต์รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมอบหมายของ นายอภิชาติ ลิ้มสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะพะงัน  และนายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ร่วมกิจกรรม คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน แทนคณะเดิมที่กำลังจะหมดวาระลง  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา โดยมีเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะพะงัน สนใจร่วมสมัครเป็นคณะบริหารรวม 19 คน และได้ประชุมเลือกนางสาว จันทรศิริ ชูเชิด เป็นประธานสภาฯ  นางสาวสุจานันท์  แซ่ลิ้ม และ นางสาวเขมิสรา ชูเขียว เป็นรองประธานสภาตามลำดับ
ในการนี้ รองตรีวิทย์ ฯ  ได้พบปะและฝาก ให้คณะบริหารฯ ได้ร่วมคิดร่วมทำ ในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน โดยทางเทศบาลตำบลเกาะพะงันพร้อมหนุนเสริมการดำเนินงานของสภาเด็กอย่างเต็มที่
#สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน65///ภิญโญ​  วงศ์​สุวรรณ​หัวหน้า​ผู้​สื่อข่าว​ช่างภาพ​ส่วนกลาง​หนัง​สือพิมพ์​ทันใจ​นิวส์​  สนับสนุน​โดย​

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ