วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

     เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายอนุวัธ  วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  มอบหมายให้ 
นางสาวสุรีย์  มาประเสริฐ  เลขานุการนายก อบจ.แพร่เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่(อ.วังชิ้น)รุ่นที่๔ ปีงบประมาณ๒๕๖๕พร้อมด้วย มีนางอภิสรา  บุตสีทา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการที่สำคัญคือ ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนการพบปะแลกเปลี่ยนประสพการณ์ชีวิตซึ่งกันและกันแบ่งเป็น ๒ กิจกรรมคือภาคเช้านันทนาการแบ่งกลุ่ม๔กลุ่ม - ศิลปะล้านนา,
-สมุนไพรใกล้ตัว , -ยาดมสมุนไพร ,-สูงวัยอย่างมีคุณค่า ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมพัฒนาสุขภาพชีวิต-จ้ตใจเป็นทักษะด้านการเล่นกีฬาเพื่อความปลอดภัย
     จากนั้น นายปานศร  ภมรคนธ์ นายอำเภอวังชิ้น กล่าวต้อนรับและให้โอวาท แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้นำท้องถิ่นมี นายปฎิพล  จอมดวง  (สจ.โย)ส.อบจ.แพร่เขต ๒ วังชิ้น,นางกุลชา  บัญสว่าง(สจ.โอ)ส.อบจ.แพร เขต๑ วังชิ้น,นายณัฐวุฒิ  เต็มเขียว นายก อบต.แม่เกิ๋ง,นานอัมพร  ฐานะวุฒิกุล นายก อบต.สรอย,อ.สุวิทย์ ตันตื้อ ประธานผู้สูงอายุ อ.วังชิ้น  เจ้าหน้าที่ ,อบจ.แพร่และวิทยากรจาก อ.วังชิ้น  เข้าร่วมกิจกรรม
     ต่อมา  เวลา ๑๓.๐๐ น.ดร.วรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ นางกุลชา บัญสว่าง (สจ.โอ)เป็นตัวแทน กล่าวรายงานปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในร่มช่วงบ่าย พร้อมด้วย นายปฎิพล จอมดวง(สจ.โย)มอบเงินให้กับนักกีฬาสีผู้สูงอายุ ๕ สี จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๘๐ คน มีดนตรี เพชร.อบจ.แพร่ให้ความบันเทิง
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ