วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ตามที่ ผู้ใช้ Facebook ชื่อ Supaksorn Niankum เผยแพร่ข้อมูล ที่ปรึกษานายก ทต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอ้างว่าเคยผ่านการอบรมโครงการฯจาก ป.ป.ช. มาแล้ว 
แต่นำรถแบคโฮเข้าขุดดินในป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทำถนนลูกรัง บริเวณ ม.7 บ้านดงสวน นั้น
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์  หัสดม มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต และกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ประสานศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายทวี  บุรีขันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาทัน ร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อมูล
ในเบื้องต้นทราบว่า
๑. เทศบาลตำบลนาทัน ได้นำรถแบล๊คโฮเข้าทำการขุดดินในพื้นที่จริง เนื่องจากได้รับการร้องขอจากชาวบ้านในพื้นที่ให้ทำการปรับปรุงถนนดินที่ใช้ในการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรที่ชำรุดเสียหายจากน้ำกัดเซาะ เนื่องจากเทศบาลไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าน้ำมันและจ้างรถบรรทุกขนดินเพื่อทำถนน และใช้รถไถของชาวบ้านในพื้นที่ทำการเกรด จึงไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ
๒. การขุดดิน ได้ขุดในพื้นที่ของเกษตรกรที่ติดอยู่กับถนน โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินเป็นหนังสือเป็นหลัก แต่มีบางช่วงที่ไม่สามารถขุดเหวี่ยงได้เนื่องจากติดพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน จึงไปขุดในพื้นที่ที่มีที่ว่างและทำการขนย้ายโดยรถบรรทุกที่ชาวบ้านร่วมกันออกเงินจ้างมา
๓. พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ สิทธิทำกิน (สทก) ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 กำหนดให้มีมาตรา 16 ทวิ และมาตรา 16 ตรี ขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีความจำเป็นในการครองชีพ สามารถเข้าทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้โดยไม่เดือนร้อน และโดยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งซึ่งความตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการรับรองว่าสิทธิทำกิน (สทก.) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่กรมป่าไม้มอบให้กับราษฎรนั้นเป็นไปตามกฎหมาย
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้ศูนย์ป่าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ ถึงข้อกำหนดหรือเงื่อนไข หรือหน้าที่ของผู้ที่ได้รับ สทก. ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ