วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี ฝึกทบทวนทางยุทธวิธี แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชรบ.สร้างความปลอดภัยชุมชน

วันนี้(9 ส.ค.65) ที่ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  นายกองเอก ปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนทางยุทธวิธี แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชรบ. พร้อมกล่าวว่า ชรบ. เป็นกองกำลังส่วนหนึ่งของฝ่ายปกครอง โดยเป็นผู้ช่วยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันการเกิดปัญหา อาชญากรรมและยาเสพติด รวมถึงภัยความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ ในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเอง การฝึกทบทวนทางยุทธวิธีแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. นั้น จึงนับเป็นเรื่องที่ดีและสมควรได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่ง เพื่อให้กำลังพลเกิดความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ฉะนั้นกระบวนการสร้างคัดสรรบุคคลขึ้นมา จึงต้องอาศัยความพร้อมทั้งต่อสภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงเชาว์ปฏิภาณไหวพริบ และทักษะในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี เมื่อกำลังพลมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ ย่อมส่งผลอันจะทำให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายและสูญสิ้นไปตามลำดับ และบังเกิดประโยชน์ให้แก่ตนเองและประชาชน รวมถึงสังคมประเทศชาติส่วนรวม ให้ได้ความปลอดภัย สงบสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวร
ด้านนายหมวดเอก จักรี สุรขันธ์  ผู้แทนนายอำเภอเดิมบางนางบวช กล่าวเพิ่มเติมว่า อำเภอเดิมบางนางบวช มีพื้นที่ 14 ตำบล 121 หมู่บ้าน มีกำลังพลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประมาณ 900 นาย โดยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมีฐานะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ในการออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันเหตุอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด รวมถึงภัยความมั่นคงในรูปแบบต่างๆในเขตหมู่บ้านหรือชุมชนของตน โดยในวันนี้มีกำลังพลจากหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่จำนวน 100 นาย เข้ารับการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย ความรู้เรื่องยุทธวิธี ฝึกระเบียบวินัยและการใช้อาวุธ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจ มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ เจ้าพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ