วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

     เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.หลังจากเสริจพิธี "มินิเทรล "แล้ว  
      นายอัมพร  ฐานะวุฒิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย  
ได้มอบหมายให้ 
นายอภิชน  จันทรวิชัย รองนายกฯเป็นประธานเปิดอบรมโครงการ"ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด"ให้กับนักเรียน ร.ร.
สรอยเสรีวิทยา ที่ศาลาชมวิวอ่างแม่ขมิง ม.๒ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยมีนางอารีย์  กันทะจันทร์ ประธานสภาฯกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักปฎิเสธคำว่า"ไม่" ไม่เข้าใกล้ ไม่ยุ่ง ไม่ลอง ไม่เสพย์ ไม่ค้าขาย ยาเสพย์ติดทุกชนิด จะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมและใน ร.ร. ให้ตักเตือนแนะนำเพื่อนฝูงที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว  ซึ่งมีทีมงานบริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.สรอยเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีครั้งนี้ด้วย
     หลังจากการอบรมเสร็จแล้วได้ร่วมกันสร้างฝายชลอน้ำและปลูกดอกไม้ทองอุไร ไว้บนสันอ่าง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรู้จักช่วยเหลือสังคมหมู่บ้านและท้องถิ่น รู้จักรักธรรมชาติ
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ