วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

การประชุมหารือการจัดโครงการดนตรีในสวน “ การแสดงดนตรีร่วมสมัย ถวายพระพรชัยมงคล “

    วันนี้ ( 16 ส.ค.65 ) เวลา 13.30 น. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ประธานการประชุมหารือการจัดโครงการดนตรีในสวน “ การแสดงดนตรีร่วมสมัย ถวายพระพรชัยมงคล “ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พุทธศักราช 2565 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เรื่องเพื่อทราบ เรื่องกำหนดการจัดโครงการดนตรีในสวน “ การแสดงดนตรีร่วมสมัย ถวายพระพรชัยมงคล “ วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 - 19.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าโบสถ์พระวิสุทธิวงส์ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งพิจารณา แนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
นายวีรวิทย์ กุล มณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ