วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 
   วันนี้ (8 ส.ค.65) เวลา 09.25 น. ที่ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดปทุมธานี เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย) และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา การดำเนินงานคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดปทุมธานี และแนวทางการประชาสัมพันธ์ โดยมี นายเอกวิทย์  มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์  ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี   นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี  ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารสถานศึกษา  นางพรรษชล บุญคง ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิชาการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ขอให้คณะทำงานได้รวมกันทำงานอย่างละเอียดรอบคอบและประชาสัมพันธ์ไปในทุกภาคส่วนเพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้อย่างทั่วถึงรวมกันคัดเลือกครูดีมีคุณภาพซึ่งจังหวัดปทุมธานี สามารถส่งครูเข้าร่วมคัดเลือกในส่วนกลางได้ 2 คน สำหรับการดำเนินการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดปทุมธานี มีแผนงานดังนี้ 1 การประชาสัมพันธ์คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยกำหนดปิดรับการเสนอชื่อ ภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  2.การปฎิบัติการสรรหาและคัดเลือก โดยพิจารณาคุณสมบัติ สืบเสาะและเก็บข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ระหว่าง วันที่ 17 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565   3.การประชุมพิจารณาตัดสินและประกาศรายชื่อ โดยกำหนดให้มีการทักท้วงภายใน 10 วันทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  4. การพิจารณาข้อทักท้วง สรุปรายชื่อ และรายงานผลการคัดเลือกฯ ต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และจัดทำเอกสารส่งหน่วยประสานงานคัดเลือกฯ ต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และจัดทำเอกสารส่งหน่วยงานประสานงานคัดเลือก ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ขอให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดปทุมธานี เพราะเปรียบเสมือนเป็นผู้แทนของผู้พระราชทานรางวัล
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายเกษม เกษมปัญญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่8)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายเกษม เกษมปัญญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ