วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดปทุมธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565

          วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 
          ในการนี้ นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมติดตามการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบนโยบายของผู้บริหารศูนย์อำนวยการความปลอดภัย โดยมี ผู้แทน ปลัดจังหวัดปทุมธานี ผู้แทน กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ผู้แทน สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทน ขนส่งจังหวัด ผู้แทน แขวงทางหลวงปทุมธานี ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ผอ.สนง.คปภ.ปทุมธานี ผจก.บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นางสาวปกกมล กำจรกิตติคุณ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุม 4 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ