วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบบัตรประชาชนให้ราษฎร ใน ต.ทุ่งคาโงก ตามโครงการ "130 ปี กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ไหนเราใส่ใจดูแล"
วันที่ 15 ส.ค.65 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอเมืองพังงา นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมกันมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับ นายร่วง สิงคะนันท์ อายุ 99 ปี เป็นผู้ได้รับการเพิ่มชื่อตามโครงการ "130 ปี กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ไหนเราใส่ใจดูแล" เนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ประกอบกับนายร่วงเอง เป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้ป่วยไม่สามารถเดินได้ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองพังงาได้ร่วมกับศูนย์บริหารทะเบียนภาค 8 สาขาจังหวัดพังงา จึงออกบริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ฯ พร้อมมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับ นายร่วง สิงคะนันท์ ในวันนี้
ทั้งนี้ จากการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงาร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการช่วยเหลือชายสูงอายุไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรให้เข้าถึงสิทธิ์ที่พึงได้รับในพื้นที่ตำบลทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา ต่อมาจึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาและอำเภอเมืองพังงา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อหาทางช่วยเหลือนายร่วง สิงคะนันท์ ซึ่งเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ณ บ้านเลขที่ 28 ม.4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา ได้ข้อเท็จจริงและน่าเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีสัญชาติไทย จึงได้อนุมัติเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านเลขที่ 28 ม.4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 97​  ภิญโญ​  วงศ์​สุวรรณ​ หัวหน้า​ผู้​สื่อข่าว​ช่างภาพ​ส่วนกลาง​หนัง​สือพิมพ์​ทันใจ​นิวส์​ สนับสนุน​โดย​

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ