วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สมาคมชาวเพชรบุรีร่วมจังหวัดเพชรบุรี แถลงข่าววิ่ง เพชรบุรีมาราธอน ครั้งที่1
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน เพชรบุรีมาราธอน โดยก่อนการแถลงข่าวได้มีการหารือเรื่องเส้นทาง  ไฟส่องสว่าง การจราจร รวมไปถึงกำหนดระยะเวลาในการจัดงาน เตรียมความพร้อมรองรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันวิ่งเพชรบุรีมาราธอน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารร้านค้า รวมถึงที่พักรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมแข่งขันที่คาดว่าจะมีถึงแปดพันถึงหนึ่งหมื่นคน ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน  ที่สำคัญการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ควบคู่กับงานมหกรรมอาหารเมืองเพชรบุรี เมืองอาหารโลก  เป็นการหารายได้เข้ากับจังหวัดหลังประสบกับวิกฤตโควิด-19มาหลายปีอีกด้วย

โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึง 15 ตุลาคม 2565
ทางออนไลน์ที่เว็บสมัคร www.phetchaburimarathon.com
โดยเว็บไซต์จะเปิดให้สมัครหลังเที่ยงคืนของวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ราคาพิเศษช่วง Early Bird ทุกระยะการแข่งขัน เปิดรับสมัครในวันที่ 15-20 สิงหาคม 2565 (5 วัน)ได้ส่วนลด ท่านละ100บาท
1.1 ประเภทการแข่งขัน MARATHON 42 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 1,150 บาท (ช่วง Early Bird 1,050 บาท)   ชาย/หญิง อายุ 18-29, 30-39,40-49,50-59,60 ปีขึ้นไป

              1.2 ประเภทการแข่งขัน HALF MARATHON 21 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 950 บาท (ช่วง Early Bird 850 บาท)  ชาย/หญิง อายุ 18-29, 30-39,40-49,50-59,60 ปีขึ้นไป
1.3 ประเภทการแข่งขัน MINI MARATHON 10 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 750 บาท (ช่วง Early Bird 650 บาท)  ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 15, 16-29,30-39,40-49,50-59,60 ปีขึ้นไป
1.4 ประเภทการแข่งขัน FUNRUN 5 กิโลเมตร ราคาค่าสมัคร 650 บาท (ช่วง Early Bird 550 บาท)ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 15, 16-29,30-39,40-49,50-59,60 ปีขึ้นไป
1.5 ประเภทวิ่ง VIP ราคาค่าสมัคร 2,000 บาท  ไม่แบ่งประเภทและรุ่น ไม่มีการแข่งขัน 
1.6 ประเภทวิ่งเก็บระยะ VRRUN ราคาค่าสมัคร 650 บาท (ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว)
ไม่แบ่งประเภทและรุ่น ไม่มีการแข่งขัน วิ่งสะสมระยะ 20 กิโลเมตร ส่งข้อมูลเข้าระบบวิ่ง ไม่ได้มาวิ่งในสถานที่จริง 

เวลาการวิ่ง Cut-Off Time
ผู้แข่งขันในประเภทระยะมาราธอน  ระยะฮาล์ฟมาราธอน และระยะมินิมาราธอน จะได้รับบันทึกเวลาแข่งขัน โดยใช้ระบบ Chip Timing แบบ Real Time. เป็นอุปกรณ์จับเวลา โดยจะมีกำหนดเวลาในการแข่งขันของระยะต่างๆ (Cut-Off Time) ดังนี้
 ระยะวิ่งมาราธอน Cut off ภายใน 7.00 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 10.00 น. (สตาร์ทเวลา 03.00 น.)
 ระยะวิ่งฮาล์ฟมาราธอน Cut off ภายใน 3.30 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 07.30 น. (สตาร์ทเวลา 04.00 น.)
 ระยะมินิมาราธอน Cut off ภายใน 2.00 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 06.20 น. (สตาร์ทเวลา 04.20 น.)
 ระยะวิ่งฟันรัน Cut off ภายใน 1 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 05.30 น. (สตาร์ทเวลา 04.30 น.) 
2. รางวัลและของที่ระลึก
2.1 ประเภทมาราธอน 42 กิโลเมตร
• ประเภท Over All รุ่นทั่วไป (ชายและหญิง) ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง ได้รับถ้วยรางวัล Over All พร้อมเงินรางวัล ลำดับที่ 1-3 ดังนี้
 อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท + ถ้วยรางวัล Over All
 อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท   + ถ้วยรางวัล Over All 
 อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท   + ถ้วยรางวัล Over All
• ประเภท Age Group กลุ่มอายุ (ชายและหญิง) ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ลำดับที่ 1-5 ดังนี้
 อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท     +  ถ้วยรางวัล 
 อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท     +  ถ้วยรางวัล 
 อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท     +  ถ้วยรางวัล 
 อันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท     +  ถ้วยรางวัล 
 อันดับที่ 5 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท     +  ถ้วยรางวัล
* ได้รับเสื้อ Finisher 1 ตัว และเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น                                                                          * หากรับถ้วยรางวัลประเภท Over All พร้อมเงินรางวัล ของลำดับที่ 1-3 แล้ว จะไม่ได้สิทธิ์รับถ้วยรางวัล ประเภทAge Group พร้อมเงินรางวัล ของลำดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่น
2.2 ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร
• ประเภท Over All รุ่นทั่วไป (ชายและหญิง) ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง ได้รับถ้วยรางวัล Over All พร้อมเงินรางวัล ลำดับที่ 1-3 ดังนี้
 อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท   +  ถ้วยรางวัล Over All
 อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท   +  ถ้วยรางวัล Over All 
 อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท   +  ถ้วยรางวัล Over All
• ประเภท Age Group กลุ่มอายุ (ชายและหญิง) ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ลำดับที่ 1-5 ดังนี้
 อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท    +  ถ้วยรางวัล 
 อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท    +  ถ้วยรางวัล 
 อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท    +  ถ้วยรางวัล 
 อันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท    +  ถ้วยรางวัล 
 อันดับที่ 5 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท    +  ถ้วยรางวัล
* ได้รับเสื้อ Finisher 1 ตัว และเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น                                                                         * หากรับถ้วยรางวัลประเภท Over All พร้อมเงินรางวัล ของลำดับที่ 1-3 แล้ว จะไม่ได้สิทธิ์รับถ้วยรางวัล ประเภทAge Group พร้อมเงินรางวัล ของลำดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่น
 2.3 ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
• ประเภท Over All รุ่นทั่วไป (ชายและหญิง) ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง ได้รับถ้วยรางวัล Over All พร้อมเงินรางวัล ลำดับที่ 1-3 ดังนี้
 อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท   +  ถ้วยรางวัล Over All
 อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท   +  ถ้วยรางวัล Over All 
 อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท   +  ถ้วยรางวัล Over All
• ประเภท Age Group กลุ่มอายุ (ชายและหญิง) ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ลำดับที่ 1-5 ดังนี้
 อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท    +  ถ้วยรางวัล 
 อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท    +  ถ้วยรางวัล 
 อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท    +  ถ้วยรางวัล 
 อันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท    +  ถ้วยรางวัล 
 อันดับที่ 5 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท    +  ถ้วยรางวัล


 * เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น                                                                       
 * หากรับถ้วยรางวัลประเภท Over All พร้อมเงินรางวัล ของลำดับที่ 1-3 แล้ว จะไม่ได้สิทธิ์รับถ้วยรางวัล    ประเภทAge Group พร้อมเงินรางวัล ของลำดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่น
2.4 ประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตร
 ประเภท Over All รุ่นทั่วไป (ชายและหญิง) ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง ลำดับที่ 1-3 ได้รับถ้วยรางวัล Over All
 ประเภท Age Group กลุ่มอายุ (ชายและหญิง) ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
* เหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น                                                                         
* หากรับถ้วยรางวัลประเภท Over All ลำดับที่ 1-3 แล้ว จะไม่ได้สิทธิ์รับถ้วยรางวัลประเภทAge Group    ลำดับที่ 1-5 ในแต่ละรุ่น
2.5 ประเภทวิ่ง VIP 
• ผู้ที่สมัครจะได้รับเสื้อ VIP 1  ตัว
2.6 ประเภทวิ่งเก็บระยะ VRRUN 
• ผู้ที่สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก  1  ตัว ตามแบบที่ท่านเลือก
• ผู้สมัครที่วิ่งสะสมระยะทางครบ 20 กิโลเมตร ได้รับ เหรียญรางวัล ของที่ระลึก รับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2565 -  15 ตุลาคม 2565
 ระยะเวลาในการแข่งขัน / ส่งผล   ตั้งแต่วันที่สมัคร  - 11 ธันวาคม 2565
 เริ่มทยอยจัดส่งของรางวัลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
* ผู้สมัครสามารถใช้ชื่อ นามสกุล ส่งผลวิ่งแทนเลขรหัสได้ตั้งแต่วันรับสมัคร
* รวบรวมจนครบระยะที่สะสมแล้วส่งผลมาครั้งเดียว
3. ระยะเวลาดำเนินการ
ดำเนินการในวันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 03.00 น. – 10.00 น.          
4. สถานที่ดำเนินการ
ณ บริเวณชายหาดชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ย้ำอีกครั้ง (สมัคร15สค-20สค ได้ส่วนลด ท่านละ100บาท)


(#)สมาคมชาวเพชรบุรี
(#)สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สนามกีฬาอู่ทอง สร้างไว้ไม่ได้ใช้ ขี้ยาเลยเข้าไปออกกำลังกาย จ.สุพรรณบุรี สร้างมาแล้วไม่ใช้ ขี้ยาเลย งัดเอาไปขายดีกว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ต...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ