วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรีคว้าแชมป์ฟุตบอลอาวุโสแห่งชาติจังหวัดพัทลุง “เสกักเกมส์” ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม 
โดยมีนายศาสนพงษ์ ตรีศิริกุล โค๊ชฟุตบอลทีมอาวุโสราชบุรีนาย ดร.กาณชาญ รังสีวรรธนะ นายกสมาคมฟุตบอลจังหวัดราชบุรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสินาด รุ่งจรูญนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีและคณะขอบคุณนักบอลที่ช่วยกันเล่นคว้าแชมป์ให้กับชาวราชบุรีทีมฟุตบอลอาวุโส จ.ราชบุรี 
1. นายชยพล ศรีสุพพัตพงษ์   ผู้จัดการทีม
2. จ.ส.อ.ศาสนพงศ์ ตรีศิริกุล  ผู้ฝึกสอน
3. นายอัมพรพรต พวงทอง      ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
4. นายประหยัด บุญญา          เจ้าหน้าที่ทีม
5. นางรัชนี  อุ่นใจ                   เจ้าหน้าที่ทีม
6. นายสันติ ซุ่นสงค์                เจ้าหน้าที่ทีม
7. นายภูวดล ไพลิน                 เจ้าหน้าที่ทีม
8.ร.ต.ไพรฑูรย์ จันทร์มโน      เจ้าหน้าที่ทีม
9. ส.อ.ธีรวัฒน์  เฟื่องฟู           เจ้าหน้าที่ทีม
10.ร.ต.ต.เฉลิมชัย พรหมมะ   นักฟุตบอล
11.นายชยพร  หนูเจริญ         นักฟุตบอล
12.นายไทย  ใจมุ่ง                  นักฟุตบอล
13.นายนิรุธ  ทองช้อย            นักฟุตบอล
14.นายนพภรณ์ คนรำ            นักฟุตบอล
15.นายประดิษฐ์  อุ่นใจ           นักฟุตบอล
16.นายพชรวัฒน์ ศรีธนศุภวัฒน์ นักฟุตบอล
17.นายพรธวัช  เย็นใส           นักฟุตบอล
18.นายพานุวัฒ  ยิ้มสง่า         นักฟุตบอล
19.นายเรวัต  มีเรียน              นักฟุตบอล
20.นายวัลลัภ  ทองใบใหญ่    นักฟุตบอล
21.จ ส.อ.วีรพงษ์  มูลคำแสน  นักฟุตบอล
22.นายวีระเทพ  เดชะสกุล     นักฟุตบอล
23.จ.ส.อ.วีระศักดิ์  พาสร้อย   นักฟุตบอล
24.นายศุภวุฒิ  เพ็งสะอาด     นักฟุตบอล
25.นายสมเกียรติ  อินคล้าย  นักฟุตบอล
26.นายสันติ    คงสบาย        นักฟุตบอล
27.นายสันติ  แป้นเจ๊             นักฟุตบอล
28.จ.ส.อ.อนุยุติ  ซัมภารีย์    นักฟุตบอล
29.นายอรัญ  อิ่มปิติวงศ์       นักฟุตบอล
30.นายจีรวัฒน์  บัวคคล้าย   นักฟุตบอล
ในครั้งนี้
พบกันใหม่ใน “ชอนตะวันเกมส์” 22 – 28 เมษายน 2566 ที่จังหวัดนครสวรรค์
นายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง , นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา , นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร , ผู้บริหาร กกท. , ผู้บริหารจังหวัดพัทลุง , นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศ เข้าร่วมในพิธีปิด ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
ภาพรวมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ดำเนินการจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2565 รวม 7 วัน 15 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 4,449 คน มีการชิงชัย 471 เหรียญทอง โดย อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ 96 เหรียญทอง อันดับ 2 จังหวัดสงขลา 43 เหรียญทอง อันดับ 3 จังหวัดเชียงใหม่ 26 เหรียญทอง อันดับ 4 จังหวัดนครราชสีมา 24 เหรียญทอง และ อันดับที่ 5 จังหวัดสระบุรี 20 เหรียญทอง ส่วนเจ้าภาพ อันดับที่ 17 จังหวัดพัทลุง 7 เหรียญทอง ตามลำดับ
ในส่วนของพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” มีการแสดงจากเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 โนราบิค และชุดที่ 2 ระบำเกี้ยวแม่ม่าย และไฮไลท์การแสดงชุด กีฬาสร้างสรรค์ชอนตะวันเกมส์ และพิธีมอบธงประจำการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ลี่หมิงและหนิงอัน เป็นมาสคอตประจำการแข่งขัน อีกด้วย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ