วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวกระบี่วันนี่ ติดตามดูงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.)กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ครั้งที่5/2565 ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ในพื้นที่ จ.กระบี่ 


นายสมชาย หาญภักดีปฎิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ถ.มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่ ในวันที่ 18 สิงหาคม วิทยากรบรรยายโดย  ดร.โนรี เห้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยกองการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่  กล่าวบรรยายสรุปให้แก่คณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและ ความก้าวหน้าในการพัฒนาการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ ต่อคณะกรรมการฯ พร้อมเป็นวิทยากรนำชมในอาคารจัดแสดง ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่..


YEC หอการค้าจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า ภายหลังจากการให้งบประมาณสนับสนุนหน่วยงานในจังหวัดกระบี่  
 โดยคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในโครงการที่หน่วยงานได้ขอรับงบประมาณสนับสนุน จากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังนี้
1.เดินชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีภาพวาด งานศิลป์ ผลงานจิตรกรรม ชมการสาธิตผลิตลูกปัดเทียม หรืองานเป่าแก้ว เดินชมพิพิธภัณฑ์ลูกปัดโบราณ เป็นต้น
2.เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงลันตาและศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา3.ลงพื้นที่รับชมการซ้อมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันภัยทางน้ำ และอัคคีภัย ที่ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและการสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
ช่วงเย็นต่อด้วยนัดประชุมปรึกษาหารือฯ เพื่อเตรียมความพร้อม YEC หอการค้าจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ก่อนการประชุมใหญ่ในวันพรุ้งนี้โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ