วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำหนกลาง ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ที่สุพรรณบุรี

  วันนี้ (25 ส.ค.65) ที่วัดบ่อกรุ บ้านบ่อกรุ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พระเทพเสนาบดี ประธานคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำหนกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูวิบูลย์เจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และร่วมแจกข้าวสารให้กับชาวบ้านตำบลบ่อกรุ รวม 7 หมู่บ้าน 
ทั้งนี้ ด้วยมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมกับส่วนราชการและประชาชนดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล ให้บรรจุโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องของสำนักงานพระพุทธศาสนา ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2580) และได้บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคมด้วย ประกอบกับมหาเถรสมาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น จึงได้กำหนดการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้
สำหรับชุมชนวัดบ่อกรุจัดโครงการบ่อกรุร่วมใจรักษาศีล 5 โครงการ "วัด ประชารัฐสร้างสุข" กิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ กิจกรรม เข้าวัด ทำวัตร สวดมนต์ปฏิบัติธรรม มาพัฒนาจิตใจของพี่น้องบ้านบ่อกรุ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยในการเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับคุณภาพของคนให้ดีมากขึ้น ซึ่งในช่วงแรกๆ ก็จะมีประชาชนสนใจเข้าวัด สวดมนต์ปฏิบัติธรรม ในวันสำคัญต่าง ๆ ในช่วงแรกๆ ผู้เข้าร่วมประมาณ 20 - 30 คน แต่ปัจจุบันมีประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน ในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ที่มีคนเข้าร่วมกว่า 800 คน และนับวันการขับเคลื่อนงาน "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ของวัดบ่อกรุ จะมีสาธุชนบ้านใกล้เรือนเคียงให้ความเลื่อมใสศรัทธามากขึ้น/ตามลำดับ
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม นำคณะ เดินทางมาอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า(7 ต.ค.) แด่ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร. กทม.(ภาคประชาชน)และ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม   นำคณะ เดินทางมาอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า(7 ต.ค.) แด่ ดร.พีรว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ