วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำหนกลาง ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ที่สุพรรณบุรี

  วันนี้ (25 ส.ค.65) ที่วัดบ่อกรุ บ้านบ่อกรุ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พระเทพเสนาบดี ประธานคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำหนกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูวิบูลย์เจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และร่วมแจกข้าวสารให้กับชาวบ้านตำบลบ่อกรุ รวม 7 หมู่บ้าน 
ทั้งนี้ ด้วยมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมกับส่วนราชการและประชาชนดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล ให้บรรจุโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องของสำนักงานพระพุทธศาสนา ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2580) และได้บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคมด้วย ประกอบกับมหาเถรสมาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น จึงได้กำหนดการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้
สำหรับชุมชนวัดบ่อกรุจัดโครงการบ่อกรุร่วมใจรักษาศีล 5 โครงการ "วัด ประชารัฐสร้างสุข" กิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ กิจกรรม เข้าวัด ทำวัตร สวดมนต์ปฏิบัติธรรม มาพัฒนาจิตใจของพี่น้องบ้านบ่อกรุ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยในการเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับคุณภาพของคนให้ดีมากขึ้น ซึ่งในช่วงแรกๆ ก็จะมีประชาชนสนใจเข้าวัด สวดมนต์ปฏิบัติธรรม ในวันสำคัญต่าง ๆ ในช่วงแรกๆ ผู้เข้าร่วมประมาณ 20 - 30 คน แต่ปัจจุบันมีประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน ในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ที่มีคนเข้าร่วมกว่า 800 คน และนับวันการขับเคลื่อนงาน "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ของวัดบ่อกรุ จะมีสาธุชนบ้านใกล้เรือนเคียงให้ความเลื่อมใสศรัทธามากขึ้น/ตามลำดับ
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ