วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี ติดตามมาตรการกำจัดวัชพืชและสิ่งกัดขวางทางน้ำตามนโยบายรัฐบาล 13 มาตรการ รับมือฤดูฝน ปี 2565

วันนี้ (25 ส.ค.65) ที่บริเวณคลองกระเสียวด้วน หมู่ที่ 5 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี นายชาตรี ฉิมพรัตน์ นายอำเภอสามชุก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามมาตรการกำจัดวัชพืชและสิ่งกัดขวางทางน้ำตามนโยบายรัฐบาล 13 มาตรการ รับมือฤดูฝน ปี 2565 พร้อมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ซึ่งหวัดสุพรรณบุรี ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำป้องกันอุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตามมาตรการที่ 5 ปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ และมาตรการที่ 6 ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา ตามนโยบายรัฐบาล 13 มาตรการ รับมือฤดูฝน ปี 2565 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการคลองกระเสียวด้วน คลองห้วยทราย คลองโป่งแดง และคลองเลียบถนน สพ 3476 ในพื้นที่ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้งบประมาณจากเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ของจังหวัดสุพรรณบุรี
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ