วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/เอสซีจีพี โรงงานอำเภอบ้านโป่งจ.ราชบุรี  สร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกต้นไม้ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าและรักษาระบบนิเวศ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที
”เฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
     
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2565 เอสซีจีพี โรงงานบ้านโป่ง จ.ราชบุรีร่วมกับ กองพลพัฒนาที่ 1 โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” โดยมี พลตรีมนิต ศิริรัตนากูล ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหารเอสซีจีพี นายแสงชัย  วิริยะอำไพวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
เอสซีจีพี ได้ให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ทุกกลุ่มธุรกิจของ SCG ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์น้ำ เพื่อช่วยฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ให้สภาพแวดล้อมกลับคืนสู่สมดุล โดยเริ่มดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จำนวนกว่า 2,100  ฝาย ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา และอำเภอปากท่อ” 
สำหรับโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นโครงการที่ทุกคนได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งความรักสามัคคี  ความจงรักภักดี  และบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แล้ว ยังช่วยสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาระบบนิเวศ และช่วยเกื้อกูลให้เกิดแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้าน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยลดสภาวะโลกร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป.

อมร สว่างทิพพาภรณ์
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ