วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหาร ทต คำอาฮวน พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและยั่งยืน
        มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 65  ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งแน่นอนว่าแนวโน้มของผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  คาดการณ์ว่าในปี 2573 จะมีจำนวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน หรือคิดเป็น 26.3 % ของประชากรทั้งหมด มากไปกว่านั้นคือในปี2583 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึง 32.1 % หรือราว ๆ 20.5 ล้านคน
          เทศบาลตำบลคำอาฮวน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งภายใต้การนำของ สุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ได้เตรียมความพร้อมรับมือ สังคมผู้สูงอายุ อย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ภายใต้ชื่อ “ โรงเรียนสูงวัย สุขใจคำอาฮวน ”  เทศบาลตำบลคำอาฮวน มีประชากรทั้งหมด 13,500 กว่าคน รวม 16 หมู่บ้าน  ผู้สูงอายุจำนวน 1,600 คน คิดเป็น 14 %  เทศบาลตำบลคำอาฮวน เป็นโรงเรียนสูงวัยต้นแบบในการพัฒนาผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ การดูแลสุขภาพร่างกาย และจิตใจอย่างถูกวิธี ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสังคมผู้สูงอายุที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงและอยู่อย่างมีความสุขอีกด้วย
          นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง  ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน เปิดเผยว่า ในพื้นที่ตำบลคำอาอวน มีประชากรประมาณ 13,500 กว่า คน ผู้สูงอายุในพื้นที่ประมาณ 1,600 กว่าคน คิดเป็น 14 % มี 16 หมู่บ้าน พื้นที่ 140.72 ตารางกิโลเมตร โดยกิจกรรมผู้สูงอายุได้ทำอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมหลักได้มารวมตัวกันที่เทศบาลในวันพฤหัสทำกิจกรรมในช่วงเช้า กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ อาหาร อารมณ์ ตลอดจนนันทนาการ และมีการสอดแทรกเรื่องศาสนา ซึ่งผู้สูงอายุจะนำไปปฏิบัติที่บ้าน เป็นการที่ผู้สูงอายุมาใช้ชีวิตร่วมกัน มีการร้องเล่นเต้นระบำ เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้ เรื่องอาหาร การพักผ่อน การใช้เวลาว่างในการใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ อาทิ กะลามะพร้าว ก้านมะพร้าม ที่นำมาทำเป็นที่ยืดเส้นเอ็น มาปรับใช้ได้ดีที่สุด
          นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง  เปิดเผยต่ออีกว่า   โดยให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่ม และใช้วิทยากรมาสอนวิธีทำ และสิ่งที่ผู้บริหาร ท่านสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรี ให้ความสำคัญเรื่องงบประมาณ ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 59 ปีขึ้นไป และจะจัดสรรงบประมาณกิจกรรมอย่างพอเพียง และปัจจัยผู้สูงอายุเองมีความต้องการที่ตื่นตัว ผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ละครั้งมารวมตัวกันประมาณ 50 – 100 คน  ส่วนงบประมาณจากผ้าป่าผู้สูงอายุ ได้รับความร่วมมือจากผุ้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนผู้สูงอายุ เบื้องต้นทราบว่าได้มาหลายหมื่น เป็นงบประมาณที่อยู่นอกงบประมาณ มาบวกกับงบของเทศบาล เพื่อทำภารกิจเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้รับความร่วมมือกับคนในพื้นที่ หน่วยงานราชการ วิทยากรจาก ตชด. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ตอลดจนภาคเอกชน
          ส่วนตัวผู้สูงอายุเอง ได้ประโยชน์จากการมาร่วมกิจกรรมจะได้ไม่เป็นโรคซึมเศร้า จากการสังเกตุผู้สูงอายุเวลามาอยู่ร่วมกันก็เหมือนวัยรุ่น มีความสุข สนุกสนาน มีการพูดคุยปรับทุกข์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มาพบปะพูดคุย ผู้สูงอายุมาจากหลายสาขาอาชีพ อาทิ เป็นครู อาจารย์ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุมารวมกันได้พัฒนาสมอง ได้ออกกำลังกาย ไม่เป็นโรคซึมเศร้า ได้แสดงความสามารถของตนเอง
          ด้าน ดร.ปวีณรัตน์ อาจวิชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลคำอาฮวน กล่าวว่า  การบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เนื่องจากว่าเป็นยุคไอที อินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค และไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สูงอายุมีการปรับตัว การพาไปทัศนศึกษาดูงาน จากแหล่งที่ประสบความสำเร็จ เป็นการสร้างเครือข่ายให้ผู้สูงอายุ อาจจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียง หรือต่างพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน และกิจกรรมในเรื่องของเพื่อนช่วยเพื่อนยามชรา เพราะว่าผู้สูงอายุบางคน อยู่บ้านเหงา เศร้าซึม บางคนทานข้าวคนเดียวไม่อร่อย  มาพบเพื่อนมารวมกลุ่มทานข้าวอร่อยขึ้น เคยมีเหตุการณ์ผู้สูงอายุล้มในห้องน้ำ เจ็บป่วยในห้องน้ำ ผู้สูงอายุที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นเพื่อโรงเรียนด้วยกัน ซึ่งมีไลน์ มีเฟสก็สามารถช่วยเหลือได้ทัน
          สำหรับกิจกรรมผู้สูงอายุในวันนี้ช่วงเช้าเข้าแถวหน้าเสาธรร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ จากนั้นได้ออกกำลังโดยใช้ไม้ฟอง มีท่าบริหารร่างกายในท่าต่าง ๆ  ออกกำลังกาย รอกกะลามะพร้าว  และใช้ก้านมะพร้ามมาทำไม้ยึดเส้น หรือตาลต้านตึง และเต้นบาสโลบ  ส่วนช่วงเที่ยงรับประทานอาหาร่วมกัน โดยผู้สูงอายุทุกคนได้นำอาหารมาจากบ้านแล้วมาทานร่วมกัน อย่างมีความสุข ภายใต้ชื่อ “ โรงเรียนสูงวัย สุขใจคำอาฮวน ”
                                                       
ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายเกษม เกษมปัญญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่8)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายเกษม เกษมปัญญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ