วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ลูกศิษย์ล้นหลาม กราบมุทิตา ฯ อายุวัฒนะมงคล 63 ปี หลวงพ่ออ๊อด วัดสายไหม พระเกจิดังเมืองปทุมฯ

วันที่ 30 ก.ค.2565 ที่วัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฉลองตราตั้งพัดยศ ตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา และมุทิตาสักการะฉลองอายุวัฒนะมหามงคลครบ 63 ปี โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม พระราชวรเมธาอาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(ธรรมยุต)และคณะสงฆ์ต่างๆ เดินทางมาร่วมมุทิตาสักการะฉลองอายุวัฒนะกันอย่างคับคั่ง 
ในส่วนของข้าราชการและประชาชน นำโดย นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี  นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี 
นายทหาร นายตำรวจ เหล่าพุทธศาสนิกชน ศิษย์ยานุศิษย์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้า ร่วมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล ครบ 63 ปี 30 ก.ค.2565 และฉลองตราตั้งพัดยศ ตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา  พระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) เจ้าอาวาสวัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยเหล่าศิษย์และญาติโยมจะร่วมมุทิตาสักการะฉลองอายุวัฒนะมหามงคลเป็นประจำทุกปี
นอกจากนี้ภายในงานยังมีศิษย์ยานุศิษย์ เปิดโรงทานอาหาร คาวหวานและน้ำดื่ม เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ได้ร่วมรับประทาน (ฟรี)
พระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) มีนามเดิม อิทธิพล เพ่งผล เกิดเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2502 อยู่ที่ ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีช่วงวัยเยาว์ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดวังจิก อ.สามชุก จากนั้นได้ออกมาช่วยเหลือครอบครัวหาเลี้ยงชีพ อายุ 32 ปี เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ อุปสมบทที่วัดสายไหม เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2534 โดยมีพระสุนทรสีลาจาร รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปลัดช้อย โชติโก วัดสายไหม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูวิบูลวรคุณ วัดลาดสนุ่น ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์
พระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก)ท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูง ทำบุญช่วยสนับสนุนกิจการงานของสงฆ์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดอบรมนั่งสมาธิกรรมฐาน เจริญกุศลภาวนา เป็นพระนักพัฒนา และพระนักการศึกษาด้วย ท่านศึกษาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง และได้พบกับตำราคาถาของหลวงปู่ศุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท เมื่อศึกษาปฏิบัติธรรมควบคู่กับตำรา ศึกษาวิชาด้านการทำตะกรุดมาจากพ่อรอด สุขแสงจันทร์ ฆราวาส เมื่อร่ำเรียนได้วิชาความรู้มาแล้วจึงได้มาบวชเรียนอยู่ที่ วัดสายไหมเป็นเวลากว่า 25 ปี ก่อนจะจัดสร้างปลุกเสกตะกรุดลูกปืนแจกจ่ายประชาชนจนเป็นที่โด่งดัง
จากนั้นท่านฝึกปฏิบัติธรรมและศึกษาเล่าเรียน พ.ศ.2534 สอบได้นักธรรมชั้นนวกภูมิ สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมฯ วัดสายไหม พ.ศ.2536 สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมฯ วัดสายไหม พ.ศ.2552 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมฯ วัดสายไหม ท่านยังมุ่งมั่นสอบได้ระดับชั้นปริญญาตรีสาขาพุทธศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สาขาวัดพิชยญาติการาม) ระดับปริญญาโท สาขาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และระดับปริญญาเอก สาขาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่สถาบันเดียวกัน
ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2552 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสายไหม พ.ศ.2553 เป็นเจ้าอาวาสวัดสายไหม ครั้นเมื่อท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสายไหม มุ่งเน้น ส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนา วัดสายไหม มีพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ 3 งาน มีศาลาปฏิบัติธรรมที่มีความเป็นสัปปายะ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 อาทิ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน บวชเนกขัมมะจาริณีทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์ และในวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ดังจะอธิบายกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและล่าสุดท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา
นอกจากนี้ ท่านยังได้สร้างถาวรวัตถุตามวัดต่างๆ มากมาย อาทิ สร้างอุโบสถวัดโพธิ์เลียบ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น วัดลาว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช,วัดสวนหลวง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ นอกจากนี้ยังสร้างอาคารผู้ป่วย 2 ชั้นให้กับโรงพยาบาลลำลูกกา จ.ปทุมธานี,โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ,โรงเรียนบ้านหนองแขม และโรงเรียนวัดวังจิก เป็นต้น
พระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) ท่านได้สร้างผลงานไว้มากมาย มีนัยเป็นรูปธรรมโดดเด่นอยู่ในบวรพุทธศาสนา เป็นทั้งพระเกจิ และพระนักพัฒนา ระยะเวลาที่ผ่านมาท่านสร้างวัตถุมงคล สร้างถาวรวัตถุ เพื่อสังคมส่วนรวมทั้งทางโลกและทางธรรม โดยเฉพาะการสร้างวัตถุมงคลทรงคุณภาพ นับได้ว่าวัตถุมงคลทุกรุ่นของหลวงพ่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง เต็มเปี่ยมไปด้วยพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริงทั้งนี้พระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) ท่านยังได้เป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ ที่ไปนั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาภิเษก การจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆในประเทศอีกมากมาย

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว นายพงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา ผู้สื่อข่าวปทุมธานี
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ