วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย “เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา” 

      วันเสารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.
      นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย “เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา” 
      โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวจ.ปทุมธานี เข้าร่วมงาน ณ ตลาดน้ำห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
      การจัดงานมหกรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย” ๔ ภาค ขึ้น โดยครั้งนี้จัดงานมาต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๔ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้ชื่องานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย “เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา” ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ ตลาดน้ำห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
      ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้นำเครือข่ายทางวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานดังกล่าว ดังนี้
   ๑. นำกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ร่วมเดินขบวนประกอบการแสดงในพิธีเปิด 
   ๒. นำการแสดงทางวัฒนธรรมละครวรรณคดีไทยประยุกต์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก จากบ้านเรียนละครมรดกใหม่คลองหก ไปร่วมแสดงในงาน
   ๓. การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ยาหม่องน้ำสมุนไพรบ้านต้นโพธิ์ (ชุมชนคุณธรรมวัดชินวราราม) กาละแมรวงข้าว (ชุมชนคุณธรรมวัดคูบางหลวง) และข้าวแชารามัญนิสากร (ตลาดน้ำวัดศาลเจ้า)
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จัดการประชุมครั้งที่ 2/2565  ในวันอาทิตย์ที่ 25 กัน...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ