วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนตำบลบ้านโคก (ป่าภูขวาง)
มุกดาหาร /
 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565  ที่ผ่านมานายวิริยะ  ทองผา  อดีตสมาชิกวุฒิสภา นายชนินทร  ทองผา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  เขต 6 อำเภอเมืองมุกดาหาร นายสันติ  ทรัพย์ส่งเสริม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก  ข้าราชการ  คณะครู หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน  กลุ่มองค์กรพิทักษ์ป่า คณะกรรมการป่าชุมชน  กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโคก ทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวน 400 คน  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนตำบลบ้านโคก (ป่าภูขวาง) ตุ้มโฮม ฮ่วมใจ พัฒนาปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ปลูกไม้ บวชป่า พาเที่ยว ผูกเสี่ยว กับต้นไม้ สุขใจได้ปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ” ครั้งที่ 11  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว  ตำบลบ้านโคก  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรอื่นๆ ในพื้นที่  เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพต้นไม้ ในเขตพื้นที่ป่าชุมชน ป่าภูขวาง  อนุรักษ์และพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำ รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม โดยใช้ "ความศรัทธา" เป็นอาวุธ  แก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าภายใต้ความเชื่อตามหลักพุทธศาสนา  เป็นการจัดการทรัพยากรร่วมกัน  ซึ่งในอนาคตคนในชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและผลผลิตจากป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ