วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอไชยา กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา ณ ห้องประชุมร้านอาหารเพื่อนเดินทาง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอไชยา เข้าร่วมจำนวน 108 คน โดยการอบรมในวันนี้เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการประนอมข้อพิพาท กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา และฝึกปฏิบัติการทำสัญญาประนอมข้อพิพาท เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการประนอมข้อพิพาทระดับหมู่บ้าน///ภิญโญ​วงศ์​สุวรรณ​หัวหน้า​ผู้​สื่อข่าว​ช่างภาพ​ส่วนกลาง​หนัง​สือพิมพ์​ทันใจ​นิวส์​ สนับสนุน​โดย​

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ