วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

On August 25, 2022,  Assoc. Prof. Auschala Chalayonnavin, Dean of the Faculty of Social Administration met with the Deputy Director-General, Khun Thawee Sermpakdeekul, from the Department of Local Administration, and representatives of the Director-General of the Department of Local Administration, to discuss possible ways of
 decentralizing power and resources from the central government to provincial governments. This meeting will provide guidelines for cooperation between the three parties towards a 3 year national framework in Thailand towards decentralization. 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดย คณบดี รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน พร้อมด้วย กรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดย รองอธิบดี ทวี เสริมภักดีกุล ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประชุมหารือแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการด้านการชี้นำสังคม และพัฒนาความร่วมมือสู่อนาคตตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ