วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 สุไหงโก-ลก-รันเตาปันยัง ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส

            (18 ส.ค.65) พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคนที่1 พร้อมคณะ  สว.เดินทางลงพื้นที่ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส โดยได้เดินทางมายังสะพานมิตรภาพไทย-มาเลเซีย ที่เชื่อมต่อด่านพรมแดนสุไหงโก-ลกและด่านรันเตาปันยัง เพื่อติดตามความคืบหน้าแผนในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งที่ 2 สุไหงโก-ลก-รันเตาปัน ซึ่งเป็นFlagship Project ของคณะทำงานด้านการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งตามแผนงาน IMT-GT โดยฝ่ายมาเลเซียรับเป็นผู้ออกแบบสะพาน ซึ่งฝ่ายไทยไม่ขัดข้องต่อการออกแบบสถาปัตยกรรม ระยะห่างของสะพานเดิมกับสะพานใหม่ และความยาวของสะพาน อีกทั้งได้มีการแบ่งเขตให้อยู่บริเวณกึ่งกลางสะพาน โดยไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนระหว่างประเทศ 

              ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณาขอบเขตการสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ในฝั่งไทย โดยปัจจุบันกรมทางหลวงทำการสำรวจจนแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการนำเสนอฝ่ายมาเลเซียผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งกรมทางหลวงจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไป
             สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-มาเลเซียแห่งที่ 2 คือ การเพิ่มศักยภาพในการนำเข้าและส่งออกสินค้า และเพิ่มสภาพคล่องในการเดินทางให้กับประชาชนรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
             พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การลงพื้นที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้พบกับหัวหน้าส่วนราชการ รับทราบแนวทางการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ที่มีแผนงานชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การลงพื้นที่สัมผัสวัฒนธรรมการแหลงเจ๊ะเห การติดตามงานของด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย โดยหลายหน่วยงานได้มีการเสนอปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ซึ่งคณะทำงานของสมาชิกวุฒิสภา ได้เก็บรายละเอียดที่มีการเรียกร้องเข้ามาไว้ทั้งหมดแล้ว  โดยยืนยันว่าแม้จะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็สามารถนำไปทุกเรื่องที่ได้รับไปติดต่อประสานงานและเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน


ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าว นราธิวาสรายงาน


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ