วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดกระบี่เหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและภาคีเครือข่ายจัดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เพื่อบริการทางทันตกรรมด้านสุขภาพอนามัย  4 อำเภอ พื้นที่จังหวัดกระบี่

วันนี้ ( 2 สิงหาคม 2565 )  เวลา  10.00 น. 
นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี และให้การต้อนรับ  หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช  กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก  ของสภากาชาดไทย  และผู้บริหารโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”โดยมี  นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่   กล่าวรายงาน  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ,  ผู้นำท้องถิ่น และผู้มารับบริการ ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในโรงเรียน  เข้าร่วมกิจกรรม  ณ  หอประชุมโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จำนวน  250 คน            
โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย  ได้ดำเนินงานตามพระราชดำริของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  องค์อุปนายิกา  ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  และองค์ประธานกรรมการอำนวยการ  มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย  ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล  ซึ่งเด็กควรได้รับบริการด้านการแพทย์  และสุขภาพอนามัย  การให้ความรู้  การเฝ้าระวัง และการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน  ครั้งนี้ จึงเป็นการผนึกกำลังกันระหว่าง สภากาชาดไทย โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ มูลนิธิ ทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ มี่กำหนดให้บริการ ดังนี้


วันที่  2 สิงหาคม 2565  ออกให้บริการ ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อ.คลองท่อม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนอุทยานศึกษา อ.เหนือคลอง
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ให้บริการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ อ.เขาพนม
วันที่5 สิงหาคม 2565  ออกให้บริการ ณ โรงเรียนเทศบาล๒ (คลองจิหลาด) อ.เมือง 
มีนักเรียนเข้ารับบริการประมาณ  800คน
  โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน  การบริการด้านสุขภาพอนามัย แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งนับได้ว่ากิจกรรมในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมสาธารณกุศล ที่มีการผนึกกำลัง ร่วมแรงร่วมใจ ภายใต้โครงการดังกล่าวอย่างแท้จริง//
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ 
  ปานอุมา แหละยุหีม  ข่าว
โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดขบวนแห่เวียนธูปศักดิ์สิทธิ์ ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย เนื่องในเทศกาลกินเจ ประจำปี 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดขบวนแห่เวียนธูปศักดิ์สิทธิ์ ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย เนื่องในเ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ