วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภ.เขาพนม..การประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.เขาพนม ครั้งที่ 7/2565 กับนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดโดยชุมชนหมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการอำเภอเขาพนมยั่งยืน ณ ห้องประชุมเขาพนมเบญจา ที่ว่าการ อ.เขาพนม
   วันที่ 2 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.เขาพนม และ หน.ส่วนราชการ(บางส่วน) อ.เขาพนม ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ โดยนายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม ประธานการประชุม กับแนวนโยบายนายอำเภอเขาพนม ประจำปี 2565-2566 โครงการ 3 บ. (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข บูรณาการ)    ผกก.สภ.เขาพนม ได้นำเรียนต่อที่ประชุม 2 เรื่องหลักๆ ได้แก่ การใช้รถใช้ถนนกับอุบัติเหตุจราจร และ การแก้ปัญหายาเสพติดกับการรณรงค์ ปชส.องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชง-กัญชา ทั้งได้ยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นของ อ.เขาพนม ประเด็นเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดซึ่งเป็นลูกจ้าง ใช้มีดพร้าฟันนายจ้างแขนขาด เพราะอาการหลอนจากการเสพยาเสพติด 
   และกรณีผู้เสพยาเสพติดขับรถชนหัวสะพานจนตัวเองถึงแก่ความตาย โดยชี้ให้เห็นถึงภัยอันตรายใกล้ตัวอันเกิดจากผู้เสพยาเสพติด ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันนำผู้เสพติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม กม.ยาเสพติดฉบับใหม่ล่าสุด ซึ่งถือว่า ผู้เสพคือผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการดูแลบำบัดรักษา


   นอภ.เขาพนม สนับสนุนแนวทาง “ชุมชนยั่งยืน” และกำหนดให้เป็นวาระของ อ.เขาพนม ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด โดยจะดำเนินการทั้ง 54 หมู่บ้านของ อ.เขาพนม “โครงการอำเภอเขาพนมยั่งยืน” ตามนโยบาย บ.บำบัดทุกข์ ด้วยการนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) สอดคล้องต้องตาม กม.ยาเสพติดฉบับล่าสุด และจะเป็นตัวชี้วัดในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ประจำปีงบประมาณนี้ด้วย
   พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
   ผกก.สภ.เขาพนม จ.กระบี่โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ผู้ว่าสุพรรณฯติดตามสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำท่าจีน"  บ่ายวันนี้ (4 ต.ค. 2565) เวลา 13.30 น. ที่บริเวณริมเขื่อนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ