วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565

พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ หัวหน้าจเรตำรวจ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานจเรตำรวจ ปี 2565 พร้อมด้วย ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ หัวหน้าจเรตำรวจ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานจเรตำรวจ ปี 2565 พร้อมด้วย 
ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.
(ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ


วันศุกร์ที่ 2 ก.ย. 65 
เวลา 15.30 น. 

ท่านพล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ หัวหน้าจเรตำรวจ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานจเรตำรวจ ปี 2565 พร้อมด้วย 
ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ
ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ(191)-รองประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจรองจเรตำรวจ,คณะที่ปรึกษาฯ และรองจเรตำรวจ อาทิเช่น 

ท่านพล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช
ท่านพล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
ท่านพล.ต.ต.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์
ท่านพล.ต.ต.สมัคร เสียงเลิศ
ท่านพล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง
ท่านพล.ต.ต.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์
ท่านพล.ต.ต.ปรีดา เปี่ยมวารี
ท่านพล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์
ท่านพล.ต.ต.ฎิษพจน์  อิศรางกูร ณ อยุทธยา
ท่านพล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู เป็นต้น
ท่านพล.ต.ต.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ ผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการจเรตำรวจ
ท่าน พล.ต.ต.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผบก.กต.10 และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมงาน พร้อมกันนั้น 
ท่านพล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ 
หัวหน้าจเรตำรวจ 
ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณ 
และ ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ 
ได้มอบของที่ระลึกแสดงมุทิตาจิต แด่ 
ท่านพล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ และผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน อีกด้วย 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 สตส.

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ