วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯแพร่ จัดแถลงข่าว ผลงาน ๒ ปี มีรับรางวัลมากมาย
    เมื่อวันที่๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวล๐๙.๐๐ น.นายสมหวังพ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
เป็นประธานเปิด กิจกรรมแถลงข่าว  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พบสื่อมวลชน และรายงานผลความสำเร็จการขับเคลื่อนภารกิจตัวชี้วัดหลัก จังหวัดแพร่  ๑๒ เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ณ.ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นคราฯ ว่า ตั้งแต่มารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มา ครบ๒ ปี และได้วางยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด ๑๒ เป้าหมาย เพื่ออยากเห็นคนเมืองแพร่ ทั้ง ๗ อำเภอมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาในการขับเคลื่อนในรูปแบบที่วางไว้ต้องประสพผลสำเร็จ อยู่ในระดับต้นๆของประเทศ เพราะเมืองแพร่มีพร้อมทุกอย่างที่สามารถทำได้ทุกด้านไม่ยาก จังหวัดเปรียบเสมือนบริษัทๆหนึ่ง ที่ต้องมีผู้จัดการบริหารงานที่มีผู้จัดการมีวิสัยทัศน์ ขับเคลื่อน นำพาบริษัทฯให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้บริษัมีลูกค้าเข้ามาชม มาดูสินค้า มาจับจ่ายใช้สอย เพราะฉะนั้นเราต้องมีสินค้าแต่ต้องมีสินค้าทุกอย่างนำเสนอ ต้องมีบุคลากรที่ดีมีความรู้เรื่องงาน
    การพัฒนาจังหวัดก็เหมือนกันผู้ว่าเป็นผู้มอบนโยบาย การขับเคลื่อนต้องอาศัยหน่วยงานต่างๆได้รับมอบหมาย ตามหัวข้อตัวชี้วัด ๑๒เป้าหมายร่วม  ๘ หน่วยงาน ดังนี้
    ๑.วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ "จังหวัดคุณธรรมและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ"ซึ่งทางวัฒนธรรมได้ตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนคุณธรรมต้นแบบ ระดับ ชุมชน,องค์กร,อำเภอ ตั้งเป้าหมายไว้ ๑๕๐ ปรากฏว่าทำได้ ๑๖๙ แห่ง เกินป้าหมาย 
    ๒.ท้องถิ่นจังหวัดแพร่"จังหวัดสะอาด"เมืองแพร่ต้องสะอาดมีระเบียบ น่าอยู่น่าเที่ยว มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๑ จังหวัดสะอาด ได้เงินรางวัล ๓๐๐,๐๐๐ บาท
    ๓.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่"เมืองแห่งสุขภาวะทุกช่วงวัย"ได้ดำเนินการผ่านกลยุทธ์ ๕ อ.,๗.ก เริ่มจากการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ ๑ตำบล๑ ต้นแบบ
     ๔.ท่องเที่ยวและกีฬา"เมืองเก่าแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ๕.พัฒนาการจังหวัดแพร่"เศรษฐกิจสร้างสรรค์และกาทำรแก้ปัญหาปากท้องลดยากจนดำรงชีพพอเพียง
    ๖.เกษตรจังหงัดแพร่"การพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคละเกษตรกรทุกระบบ
    ๗.สำนักงานบรรเทาสาธจังหวัดแพร่"การบริหารจัดการแก้ไขภัยแล้วอุทกภัยและสาธารณภัย"
    ๘.สำนักงานสาธารณสุขฯ"การบริหารจัดการแก้ไขโรคอุบัติใหม่"
    ทุกหน่วยงานได้สรุปผลการสัมฤทธิ์ผลตามนโยบาย ตัวชี้วัด ๑๒ เป้าหมายร่วม สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จนได้รับรางวัลมามากมาย ประจักษ์แก่สายตาของตัวแทนส่วนราชการและสื่อมวลชนในจังหวัดแพร่ ที่มาร่วมแถลงข่าว
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ