วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี จัดโครงการเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จารึกทองคำ มรดกล้ำเลิศ คืนถิ่นเกิดสุพรรณภูมิ
วันนี้ (9 ก.ย.65) ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
 นายนพฤทธ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “จารึกทองคำ มรดกล้ำเลิศ คืนถิ่นเกิดสุพรรณภูมิ” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนเป็นครั้งแรก จนก่อกำเนิดเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทยซึ่งตรงกับวันที่ 19 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราว ประวัติความเป็นมา และความสำคัญของโบราณสถานในจังหวัดสุพรรณบุรีให้ประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับทราบ และตระหนักถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานและรุ่งเรืองของจังหวัดสุพรรณบุรี อันจะก่อให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิด
ด้าน ร้อยเอก บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงยิ่ง ทางด้านจารึก ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี อาทิ อาจารย์เทิม มีเต็ม พร้อมคณะวิทยากรจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร คุณนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อาจารย์รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์ตรงใจ หุตางกูร ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร (องค์การมหาชน) อาจารย์สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย พระคุณเจ้าจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร ครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 100 คน ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมบรรยากาศกิจกรรมย้อนหลังได้ทาง FB Live เพจ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ